Musiikkiteatteritunneilla pääset oppimaan laulusta, musiikista, näyttämötyöskentelystä, liikkeestä ja fyysisestä ilmaisemisesta ikä- ja taitotaso huomioiden ammattilaisen ohjauksessa.

Musiikkiteatteriryhmiä on neljä: 7–9-vuotiaat, 10–12-vuotiaat, 13–15-vuotiaat ja ryhmä 16-vuotiaista ylöspäin. Kaikki ekaluokkalaisista eläkeikäisiin ovat tervetulleita – yläikärajaa ei ole!

Tutustu hintoihin, kuten perhealennuksiin, lukukauteen, tiloihin ja sääntöihin.

7–9v

Tuntikuvaus

7–9-vuotiaille suunnatuilla musiikkiteatteritunneilla opitaan musiikkiteatterin kaikista osa-alueista: musiikista, tanssista ja teatterista. 

Pyrimme tukemaan oppilaan vahvuuksia ja voimme painottaa opetusta ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan. Opetuksessa voi painottua esimerkiksi soittaminen, laulaminen, tanssiminen, näytteleminen, improvisaatio, käsikirjoittaminen, säveltäminen, kehorytmiikka, musiikkiteknologia tai kameratyöskentely.

Tunneilla oppilaat valmistavat kokonaisuuksia, jotka tulevat osaksi isompia Musiikkiteatteri Spektrin produktioita.

Opetus on oppilaan iän ja taitotason mukaista. Opetus vahvistaa oppilaan positiivisen minäkäsityksen kehittymistä sekä ryhmätaitoja.

Aikaisempaa kokemusta musiikkiteatterista tai esiintymisestä et tarvitse!

Lukukaudessa on 14 opetuskertaa.

Tutustu hintoihin, kuten perhealennuksiin, lukukauteen, tiloihin ja sääntöihin.

Tunnin opettaja ja yhteyshenkilö on Iina Sihvonen.

ke klo 16.15 – 17.00

Kevät: 31.1. – 16.5.2022

Opettaja: Iina Sihvonen

Hinta: 175 / lukukausi

10–12v

Tuntikuvaus

10–12-vuotiaille suunnatuilla musiikkiteatteritunneilla opit musiikkiteatterin kaikista osa-alueista: musiikista, tanssista ja teatterista.

Pyrimme tukemaan oppilaan vahvuuksia ja voimme painottaa opetusta ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan. Opetuksessa voi painottua esimerkiksi soittaminen, laulaminen, tanssiminen, näytteleminen, improvisaatio, käsikirjoittaminen, säveltäminen, kehorytmiikka, musiikkiteknologia tai kameratyöskentely.

Tunneilla oppilaat valmistavat kokonaisuuksia, jotka tulevat osaksi isompia Musiikkiteatteri Spektrin produktioita.

Opetus on oppilaan iän ja kehitysvaiheen mukaista. Opetus vahvistaa oppilaan positiivisen minäkäsityksen kehittymistä sekä ryhmätaitoja.

Aikaisempaa kokemusta musiikkiteatterista tai esiintymisestä et tarvitse!

Lukukaudessa on 14 opetuskertaa.

Tutustu hintoihin, kuten perhealennuksiin, lukukauteen, tiloihin ja sääntöihin.

Tunnin opettaja ja yhteyshenkilö on Iina Sihvonen.

to klo 16.00 – 17.00

Kevät: 31.1. – 16.5.2022

Opettaja: Iina Sihvonen

Hinta: 218 / lukukausi

13–15v

Tuntikuvaus

13–15-vuotiaille suunnatuilla musiikkiteatteritunneilla opit musiikkiteatterin kaikista osa-alueista: musiikista, tanssista ja teatterista.

Pyrimme tukemaan oppilaan vahvuuksia ja voimme painottaa opetusta ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan. Opetuksessa voi painottua esimerkiksi soittaminen, laulaminen, tanssiminen, näytteleminen, improvisaatio, käsikirjoittaminen, säveltäminen, kehorytmiikka, musiikkiteknologia tai kameratyöskentely.

Tunneilla oppilaat valmistavat kokonaisuuksia, jotka tulevat osaksi isompia Musiikkiteatteri Spektrin produktioita.

Opetus on oppilaan iän ja kehitysvaiheen mukaista. Opetus vahvistaa oppilaan positiivisen minäkäsityksen kehittymistä sekä ryhmätaitoja.

Aikaisempaa kokemusta musiikkiteatterista tai esiintymisestä et tarvitse!

Lukukaudessa on 14 opetuskertaa.

Tutustu hintoihin, kuten perhealennuksiin, lukukauteen, tiloihin ja sääntöihin.

Tunnin opettaja ja yhteyshenkilö on Iina Sihvonen.

ti klo 18.15 – 19.45

Kevät: 31.1. – 16.5.2022

Opettaja: Iina Sihvonen

Hinta: 263 / lukukausi

16–99v

Tuntikuvaus

Musiikkiteatteritunneilla pääset tutustumaan musiikkiteatterin maailmaan monipuolisesti äänenkäytön, heittäytymisharjoitusten, draaman ja liikkeen keinoilla. 

Tunneilla lauletaan yksin ja yhdessä ensemblena, näytellään, liikutaan ja tanssitaan sekä opetellaan heittäytymään eri rooleihin improvisoimisen kautta. Toiminta tapahtuu ryhmässä, mutta pääset myös laulamaan ja näyttelemään yksilöllisesti lavalle ohjattuna. Osalla kerroista mukana on myös pianisti.

Musiikkiteatteritunti sopii kaikille, jotka ovat innostuneita, heittäytymishaluisia ja haluavat päästä esiintymään yhdessä muiden kanssa. Aiempaa musiikkiteatteritaustaa ja nuotinlukutaitoa et tarvitse, mutta laulutaidosta on hyötyä. Musiikkiteatteritunneilla pääset kehittämään monipuolisesti esiintymistaitojasi ja ne antavat hyviä eväitä myös ammattiin pyrkiville.

Tunnit huipentuvat Musiikkiteatteri Spektrin produktioon, joissa koko ryhmä esittää itse ideoimansa ja käsikirjoittamansa musiikkiteatterikokonaisuuden. 

Lukukaudessa on 14 opetuskertaa.

Tutustu hintoihin, kuten perhealennuksiin, lukukauteen, tiloihin ja sääntöihin.

Opettajana ja ohjaajana on laulunopettaja, musiikkiteatterin ammattilainen ja musiikin maisteri Christa Talikka.

ke klo 17.30 – 20.00

Kevät: 31.1. – 16.5.2022

Opettaja: Christa Talikka (äitiysloman sijainen Kaisla Ollila)

Hinta: 375 / lukukausi

Heräsikö kysyttävää?